BIP » Zamówienia Publiczne
 
Zamówienia Publiczne (Odslon: 205924)
Otwarte (25)     zamknięte (1)     Rozstrzygnięte (5)
Unieważnione (0)     Wszystkie (31)

ZamowienieStatusData Utworzenia
09/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH - APARAT RTG
Otwarte2020-09-21 16:16:35
08/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH - RĘKAWICE CHIRUGICZNE
Otwarte2020-08-25 16:42:31
07/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – OBŁOŻENIA OPERACYJNE
Otwarte2020-08-07 16:50:10
06/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – ENDOPROTEZY ORAZ IMPLANTY ORTOPEDYCZNE
Otwarte2020-06-12 08:00:50
05/2020 Endoskopia staplery i inne
Otwarte2020-05-26 13:32:13
04/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Otwarte2020-05-14 15:08:37
03/2020 USŁUGI – ODBIÓR , TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH I POKONSUMPCYJNYCH
Otwarte2020-04-28 14:18:41
02/2020 Dostawa opatrunków i srodków do dezynfekcji
Otwarte2020-04-27 13:44:18
01/2020 Dostawa wyrobów farmaceutycznych
Otwarte2020-03-30 15:29:41
14/2019 Dostawa wyrobów fgarmaceutycznych
Otwarte2019-12-31 12:13:05
11/2019 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Otwarte2019-12-20 10:12:25
13/2019 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA W SZCZECINKU SP. Z O.O.
Otwarte2019-11-22 13:42:03
12/2019 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, CHEMII GOSPODARCZEJ I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH
Otwarte2019-11-15 12:16:46
10/2019 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH, ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
Otwarte2019-11-12 14:31:12
09/2019 SZWY CHIRURGICZNE, RĘKAWICE CHIRURGICZNE
Otwarte2019-07-17 13:45:44
08/2019 OBŁOŻENIA OPERACYJNE
Otwarte2019-07-04 17:00:40
07/2019 OBŁOŻENIA OPERACYJNE
Otwarte2019-06-06 14:42:34
06/2019 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – ENDOPROTEZY ORAZ IMPLANTY ORTOPEDYCZNE
Otwarte2019-05-10 12:17:46
05/2019 Dostawa Wyroby opatrunkowe i produkty do dezynfekcji
Otwarte2019-04-17 15:11:39
04/2019 Dostawa wyrobów farmaceutycznych
Otwarte2019-03-13 13:23:08
3/2019 Dostawa ambulansu medycznego
Otwarte2019-03-11 10:18:57
2/2019 Dostawa wyrobów medycznych - endoskopia , staplery i inne
Otwarte2019-02-22 11:37:56
1/2019 Dostawa produktów żywnościowych
Otwarte2019-02-06 15:43:40
16/2018 Dostawa wyrobów farmaceutycznych
Otwarte2019-01-02 07:42:29
14/2018 DOSTAWA: WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, POJEMNIKÓW NA MATERIAŁY HISTOPATOLOGICZNE
Otwarte2018-11-30 08:14:53
15/2018 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA W SZCZECINKU SP. Z O.O.
Rozstrzygnięte2018-11-22 13:32:15
13/2018 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, CHEMII GOSPODARCZEJ I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH
Rozstrzygnięte2018-11-12 15:16:19
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku; 56 części 11/2018
Rozstrzygnięte2018-09-10 14:27:42
Dostawa wyrobów medycznych, Nr sprawy 31/2013
Rozstrzygnięte2013-12-18 14:18:29
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, Nr sprawy 13/2013
Rozstrzygnięte2013-07-24 12:41:11
Dostawa środków dezynfekcyjnych, Nr sprawy 28/2011
Zamknięte2011-12-14 15:01:09
Ostatnie w serwisie
2019-09-03 08:14:52
Organy Spółki
 
2019-04-18 08:28:02
Struktura Organizacyjna
 
2019-04-18 08:20:36
Forma Prawna
 
2019-03-21 17:16:01
Kapitał zakładowy i udziały w Spółce
 
2013-10-23 12:43:03
Certyfikaty
 
Licznik Odwiedzin
311759
Ostatnia aktualizacja
2019-09-03 08:14:52
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek
tel. (094) 374 33 33